Kategorija: Novice

Svetovni dan hrane

16. oktober je svetovni dan hrane. Letošnji svetovni dan hrane je v znamenju zagotavljanja globalne prehranske varnosti. Med tem ko je število svetovnega prebivalstva v porastu, se ponekod soočajo z velikim pomanjkanjem hrane in vode. Glavni razlog za to lahko pripišemo nepravilni porazdelitvi prehranske industrije. Na eni strani lahko vidimo veliko pomanjkanje, spet na drugi strani je ogromno zavržemo. Po drugi svetovni vojni smo lahko priča vse pogostejši migraciji ljudi, kateri zaradi različnih razlogov zapuščajo svoje domove. Glavni razlogi za preseljevanje so politična nestabilnost, revščina, ekstremni vremenski dogodki in lakota.

 

Približno 75 % najrevnejšega prebivalstva sveta se za svoje preživetje zanaša na kmetijstvo. S tem poskušajo ustvariti pogoje, ki ljudem na podeželju, zlasti mladim omogoča, da ostanejo dom. Ustvarjanje novih priložnosti je ključno za njihovo preživetje. Razvoj podeželja in ustvarjanje poslovnih priložnosti in predvsem priložnosti za mlade bodo v prihodnosti ključno orožje v boju z revščino in migracijami. Za ta premik ni potrebna vzpostavitev ogromnih poljedelskih površin in porast živilske industrije. Že majhna vrtnarska podjetja in majhne proizvodnje živilskih izdelkov nas lahko postoma popeljejo v svetlejšo prihodnost. Proizvodnjo hrane je potrebno povečati v vseh pogledih na lokalni, regionalni in globalni ravni.

 

Po nekaterih ocenah se je število ljudi, ki nimajo vsakodnevnega dostopa do hrane, povzpelo že na milijardo. Do leta 2050, ko naj bi število svetovnega prebivalstva doseglo 9 milijard, bo potrebno proizvodnjo hrane povečati za 70 %. Za soočanje s tako velikim izzivom, drastičnega povečanja pridelave hrane, ne bodo dovolj zgolj posamezniki, ampak bo za doseganje ciljev zelo pomembno združiti ustrezno politiko in uporabiti primerno tehnologijo.

Pravica do hrane je osnovna pravica vseh državljanov sveta. Vlaganje v razvoj podeželja in trajnostni razvoj nasploh bi morala biti globalna prioriteta. V prihodnosti lahko s pozitivnimi ukrepi zmanjšamo lakoto, globalno segrevanje in migracije. Po zaslugi ukrepov vpeljanih s strani Združenih narodov je od 129 držav, katere spremlja FAO ( Food and agriculture organization), 72 držav že uspelo prepoloviti delež ljudi, ki trpijo zaradi lakote.

 

Torej KAJ LAHKO STORIMO POSAMEZNIKI :

  • Podpora organizacijam, ki se borijo proti lakoti. Prispevamo lahko svoje znanje, izkušnje ali pa doniramo finančna sredstva
  • Zmanjšamo zavrženo hrano ali jo doniramo tistim ki jo potrebujejo.
  • Kupimo znižane izdelke, katerim je skoraj že potekel rok
  • Kupujmo zelenjavo in ostale izdelke lokalno