Splošni prodajni pogoji B&B Hotels Sloveniji

 

V B&B Hotels morate sobo plačati preden dobite dostop do nje.

 

Naše hotelsko osebje vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu:

 

 

 1. Če želite rezervirati hotelsko sobo

 

 

2.1 Zagotovljena rezervacija

 

Rezervacijo si zagotovite tako, da za svojo namestitev plačate vnaprej (s čekom ali gotovino) neposredno hotelu, ki ste mu ob rezervaciji namestitve predložili podatke svoje bančne kartice (razen, če so predloženi bančni podatki neveljavni). Predložitev podatkov o vaši bančni kartici z namenom rezervacije hotela še ne pomeni plačila rezerviranih dni obiska, pač pa direktorja hotela pooblašča, da lahko vaš račun bremeni z zneskom prvega rezerviranega dne obiska v primeru, da rezervacije ne izkoristite, niste pa je preklicali.

 

V vseh primerih zagotovljene rezervacije boste prejeli številko rezervacije. Številka rezervacije, ki vam jo pošljemo, vam omogoča, da v hotel pridete ob kateri koli uri. Če pridete izven navedenega delovnega časa recepcije, vnesete številko rezervacije v samodejni prijavni avtomat, ki vam izda listek (če je to potrebno, potem, ko plačate za svoj obisk), na katerem je zapisana številka vaše sobe in koda za dostop.

 

2.2 Enostavna rezervacija

 

Za enostavno rezervacijo gre, če rezervacijo opravite, ne da bi predložili podatke o vaši bančni kartici:

– bodisi neposredno pri hotelu, za namestitve v Sloveniji,

– bodisi, če je to mogoče, na spletni strani www.hotel-bb.eu ter preko mobilnih storitev B&B HOTELS za posamezno namestitev.

V tem primeru vam številka rezervacije, ki vam jo pošlje direktor hotela, omogoča, da sobo prevzamete izven navedenega delovnega časa recepcije ali tako, da vas do 18.00 hotelsko osebje sprejme na prvi dan vaše namestitve v hotelu. Po 18.00 se vaša soba avtomatično šteje za prosto in se lahko proda drugemu gostu.

 

 

2.3 Rezervacija ponudb, ki se nanašajo na dogodek in / ali promocijsko ponudbo

 

Zadevne ponudbe, ki so na voljo na spletni strani www.hotelbb.eu in preko storitev B&B HOTELS oziroma na spletnih straneh in preko mobilnih storitev poslovnih partnerjev B&B HOTELS, predstavljajo podatke o cenah, ki jih ni mogoče seštevati, preklicati, prilagoditi ali prejeti povračila (vključno s sobami in dodatnimi storitvami).

Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih ponudbe, je za potrditev zadevnih rezervacij potrebno spletno predplačilo za celoten čas namestitve in za vse dodatne storitve.

 

 1. Postopek rezervacije na spletni strani www.hotel-bb.eu ali preko mobilnih storitev B&B HOTELS

 

Postopek rezervacije je naslednji:

1: poiščite hotel in izberite sobo ter ceno,
2: izberite morebitne dodatne storitve, kot je zajtrk, razen v primeru, ko je dodatna storitev že vključena v ceno, ki je navedena v prvem koraku,

3: preverite podatke o rezervaciji, skupno ceno, veljavne prodajne pogoje in morebitne prilagoditve izbire (soba, cena, dodatne storitve), nato pa vnesite podatke za stik vaših strank,

4: vnesite podatke svoje bančne kartice, preverite in sprejmite splošne pogoje prodaje, prodajne pogoje cene rezervacije in rezervacijo potrdite,

5: B&B Hotels prejem rezervacije potrdi nemudoma, in sicer z elektronskim sporočilom, ki povzema ponudbo za pogodbo, rezervirane dodatne storitve, cene, prodajne pogoje, ki se nanašajo na izbrano ceno in jih je stranka sprejela, datum rezervacije, podatke o storitvah za stranke ter naslov hotela, kamor lahko stranka naslovi morebitne pritožbe.

 1. Če želite svojo rezervacijo preklicati ali spremeniti

 

Opozarjamo vas, da glede zadevnih storitev namestitve v skladu z 12. točko 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami, »ZVPot«) nimate pravice do odstopa od pogodbe, ki je določena v 43.č členu ZVPot.

Enostavne in zagotovljene rezervacije lahko prekličete do 18.00 na dan vašega pričakovanega prihoda.

V primeru preklica morate zadevni hotel o tem obvestiti takoj, ko je to mogoče.

Rezervacij ponudb, ki se nanašajo na dogodek in / ali promocijsko ponudbo ni mogoče prilagajati, preklicati ali zanje prejeti vračila denarja (ne glede na to, ali gre za znesek plačila namestitve ali za dodatne storitve). Zadevne primere urejajo posebne določbe ponudbe.

V zvezi s podaljšanjem obiska morate hotelsko osebje pred poldnevom zaprositi za podatke o tem, ali je podaljšanje mogoče. Če je podaljšanje mogoče, morate nemudoma plačati sobo, da vam lahko direktor hotela izda novo kodo za dostop.

Če niste v hotelu v Sloveniji, lahko neposredno pokličete tudi hotel.

Hotel morate o prekinitvah svoje namestitve obvestiti pred poldnevom, da lahko osebje upošteva zadevno prekinitev vaše namestitve. Pri enostavnih ali zagotovljenih rezervacijah se cena preklicanega dela namestitve povrne s čekom v ustrezni višini. V primeru rezervacije ponudb, ki se nanašajo na dogodek in / ali promocijsko ponudbo, povračila denarja ni mogoče.

 

 

 

 1. Če svoje rezervacije ne izkoristite

 

Če svoje rezervacije ne izkoristite se vse zagotovljene rezervacije:

 

 1. Cena

 

Cene so navedene pred in med postopkom rezervacije sob. Cena velja za posamezno sobo, za izbrano število oseb, na izbrane datume.

Cene za stranke veljajo v evrih, v višini, ki zajema davke ter veljajo le v obdobju, ki je navedeno na spletni strani.

Če ni drugače določeno, dodatne storitve (zajtrk, parkirišča itd.) niso vključene v ceno.

Turistično takso, ki se prikaže v tretjem koraku, morate plačati ob obisku, neposredno hotelu, razen pri rezervacijah ponudb, ki se nanašajo na dogodek in / ali promocijsko ponudbo, kjer je omenjeni znesek turistične takse že vštet. Navedeno je, da so cene v posameznih mestih oziroma državah, lahko dodatno obdavčene.

Cene vključujejo DDV, ki velja na dan rezervacije; vse cene na dan izdaje računa bodo samodejno posodobljene z morebitnimi spremembami veljavne stopnje DDV.

Vse cene na dan izdaje računa bodo samodejno posodobljene z vsemi prilagoditvami ali uveljavitvami nove davčne zakonodaje, ki jo sprejme pristojni organ.

 1. Plačilo

 

Spletno plačilo lahko preko opravite varnega plačilnega sistema z bančno kartico (Visa, MasterCard, American Express, kreditna kartica). Sistem vas bo pozval, da vnesete številko svoje bančne kartice, varnostno kodo na zadnji strani in datum izteka veljavnosti. V primeru nepravilnega, neučinkovitega, nepopolnega ali lažnega plačila, ki ga je mogoče pripisati stranki, bo rezervacija preklicana na stroške stranke, ne da bi to vplivalo na morebitne civilne ali kazenske postopke, ki tečejo zoper njo.

Po potrditvi rezervacije in opravljenem spletnem plačilu boste na naslov elektronske pošte, ki ste ga navedli, prejeli podrobno potrditev in račun za opravljeno plačilo vaše namestitve.

To potrdilo predstavlja pogodbo med pogodbenima strankama.

Ob vašem prihodu v hotel boste prejeli skupni račun s celotnim zneskom, ki ga morate plačati za namestitev, vključno z morebitno dodatno turistično takso.

Za rezervacijo ni mogoče uporabiti kartic Visa Electron in Maestro, vendar pa z njimi lahko plačujete v hotelu.

Plačilo z “e-carte bleue” ni na voljo pri rezervacijah in plačilih obiskov v B&B hotels.

Na samodejnih prijavnih avtomatih lahko namestitev v B&B hotels plačate le s karticami, ki imajo elektronski čip. Če ima vaša bančna kartica le magnetski trak, morate v hotel prispeti v delovnem času recepcije, da lahko plačate svoj obisk v B&B Hotels oziroma morate uporabiti drugo plačilno sredstvo.

Če je vaša bančna kartica neveljavna, bo vaša rezervacija samodejno preklicana.

 1. Pritožbe

 

Za obiske v Sloveniji morate pritožbe nasloviti neposredno na hotel in za to uporabiti naš obrazec za stik.

Vse pritožbe, ki jih bomo sprejeli v obravnavo, morajo biti poslane z elektronsko pošto preko obrazca za stik, in sicer v roku osmih dni od vašega odhoda iz hotela; v nasprotnem primeru zadevno pravico izgubite. V primeru spora se podatki, ki jih hranimo v naših informacijskih sistemih, uporabijo kot dokazno gradivo.

 

V času svojega obiska v hotelu morate prijaviti vsa nesoglasja in se tako izogniti morebitni škodi.

 

 1. Odgovornost

 

Fotografije in informacije, ki so prikazane na spletni strani, niso pogodbene.

B&B HOTELS ne odgovarja za neizpolnitev ali slabo izpolnitev rezervacije zaradi višje sile, zaradi tretje osebe, zaradi stranke, zaradi izpada internetnega omrežja ali zaradi zavrnitve plačila z bančno kartico s strani banke imetnika.

 

 1. Reševanje sporov

 

Brez posega v veljavna postopkovna pravila in v skladu z veljavnimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov, bo B & B HOTELS čim prej, a najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu vaše pisne pritožbe (i) izpolni vašo zahtevo za odpravo pomanjkljivosti storitve, če je pritožba nesporna, in v nasprotnem primeru (ii) podal pisen odgovor na pritožbo.

 

 1. Namestitev v hotelu

 

Če ni izrecno določeno drugače, traja najem sobe od poldneva prvega dne rezervacije, do poldneva zadnjega dne rezervacije.

V B&B so ob doplačilu dobrodošle tudi živali. Lastnik živali neposredno odgovarja za vsako poslabšanje oziroma škodo, ki jo povzroči žival.

Če tako zahteva veljavna zakonodaja, lahko ponekod od vas zahtevajo, da ob prihodu izpolnite policijski obrazec. V ta namen morate svojo istovetnost izkazati z dokumentom, s katerim se preveri, če morate izpolniti zadevni policijski obrazec.

Stranka se strinja in se zavezuje, da bo sobo uporabljala na razumen način, v skladu z njenim namenom. Posledično vsakršno obnašanje, ki nasprotuje normalnemu obnašanju ter javnemu redu, lahko povzroči, da vas vodstvo hotela pozove, da zapustite hotel, in sicer brez vsakršne odškodnine ali povračila, če ste plačilo že opravili.

Hoteli B&B ponujajo prost dostop do Wi-Fi omrežja. Stranka soglaša, da svojih računalniških naprav brez pooblastila imetnikov zadevnih pravic oziroma na način, ki zadevne pravice krši, ne bo uporabljala za kopiranje, prikazovanje ali razkrivanje javnosti del, ki so zaščitena z avtorsko ali sorodno pravico.

 

 1. Nadomestna namestitev in višja sila

 

Če rezervirani hotel ni na voljo ali v primeru višje sile, si hotel pridržuje pravico, da stranko v celoti ali delno namesti v hotelu enake kategorije, ki ponuja storitve iste vrste. Vsi dodatni stroški namestitve in prevoza med zadevnima hoteloma bremenijo hotel, ki je bil prvotno rezerviran.

B&B HOTELS ne odgovarja za neizpolnitev svojih obveznosti, do katere je prišlo zaradi višje sile. Primeri višje sile in nepredvidljive okoliščine so tiste, ki jih kot take običajno priznava francoska sodna praksa in francoska sodišča.

 1. Zasebnost

 

Glejte zakonska določila glede zasebnosti, ki so dostopna na spletni strani www.hotel-bb.eu in mobilnih storitvah B&B HOTELS.

 

 1. Veljavno pravo

 

Pričujoče splošne pogoje ureja francoska zakonodaja, za katero velja obvezna zaščitna določba.

 

 

Pričujoči prodajni pogoji veljajo od XX.XX.2018, za rezervacije do 10 sob in jih je mogoče prilagoditi brez predhodnega opozorila.

Rezervacije 10-ih ali več sob urejajo skupinske pogodbe. Prodajni pogoji za druge naše B&B hotele v Evropi so na voljo na spletni strani www.hotelbb.com.